Đào tạo Marketing Inhouse tại Bắc Ninh

Đào tạo Marketing Inhouse cho doanh nghiệp tại Bắc Ninh là chương trình đào tạo đi sâu về nhu cầu, mục đích cụ thể của doanh nghiệp. Mô hình đào tạo bao gồm các nội dung: Xây dựng các chiến lược marketing, lập kế hoạch marketing, đẩy mạnh truyền thông, xây dựng thương hiệu thông qua các khóa học về Facebook, Google và TikTok

Giữa vô vàn đơn vị, cảm ơn quý đối tác đã tin tưởng và lựa chọn Minh Dương để đào tạo Marketing thực chiến cho đội ngũ cán bộ nhân viên của doanh nghiệp. 3 ngày đào tạo doanh nghiệp (In-house marketing) đã kết thúc tốt đẹp, chúc doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và thành công!

đào tạo inhouse bắc ninh

đào tạo inhouse bắc ninh

đào tạo inhouse bắc ninh

đào tạo inhouse bắc ninh

đào tạo inhouse bắc ninh

đào tạo inhouse bắc ninh

đào tạo inhouse bắc ninh

đào tạo inhouse bắc ninh

đào tạo inhouse bắc ninh