Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Website https://minhduong.edu.vn/ được vận hành bởi Công ty TNHH Truyền thông Phát triển Minh Dương (được gọi tắt là Minh Dương Media). Minh Dương Media cam kết thực hiện đây đủ trách nhiệm của mình liên quan đền bảo mật thông tin và tôn trọng quyền riêng tư của tất cả Người dùng trên trang website. Chúng tôi hiều rằng dữ liệu cá nhân của bạn là quan trọng, và chúng tôi cam kết quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu của bạn một cách đúng đắn. Chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như cách bạn có thễ kiếm soát dữ liệu của mình. Nếu bạn có bắt kỳ câu hỏi nào liên quan đền các thông tin này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin được cung cấp ở cuối Chính sách bảo mật này.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, ghé thăm và đăng ký tài khoản trên trang web của Chúng tôi, bạn đã xác nhận và đồng ý về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được nêu cụ thễ trong Chính sách bảo mật. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BÃO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP WEBSITE CÚA CHÚNG TÔI. Nếu Chúng tôi thực hiện bắt kỳ thay đối nào về Chính sách bảo mệt, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trên Trang web của chúng tôi

2. Khi nào dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập?

Chúng tôi sẽ hoặc có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi:

a. Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Website của chúng tôi hoặc tạo một tài khoản với chúng tôi.

b. Khi bạn gửi các biếu mẫu, bao gồm nhưng không giới hạn trong đơn đăng kỹ hoặc các mẫu đơn khác liên quan đền các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, dưới hình thức trực tuyển hoặc qua các phương tiện khác.

c. Khi bạn ký kết các thỏa thuận hoặc cung cấp tài liệu hoặc thông tin liên quan đền tương tác của bạn với chúng tôi hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

d. Khi bạn tương tác với chúng tôi qua các phương tiện như gọi điện thoại (có thể được ghi âm), thư từ, fax, cuộc họp trực tiếp, các ứng dụng truyền thông xã hội và email.

e. Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi thông qua Nền tảng hoặc Trang Web. Trường hợp này có thể bao gồm việc sử dụng các tập tin cookie mà chúng tôi sử dụng để theo dõi tương tác của bạn trên Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi.

f. Khi bạn tiến hành các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

g. Khi bạn chia sẻ ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.

h. Khi bạn đăng ký tham gia các cuộc thi.

i. Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, danh sách này không bao gồm tất cả các trường hợp.

3. Thông tin gì sẽ được thu thập

Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thanh toán
 • Tài khaorn ngân hàng và thông tin thanh toán
 • Số điện thoại di động
 • Giới tính

a. Bạn cam kết không cung cấp thông tin sai hoặc gây hiểu nhầm và sẵn sàng thông báo về bất kỳ thông tin không chính xác hoặc thay đổi nào. Chúng tôi giữ quyền theo quyết định của mình để yêu cầu bất kỳ tài liệu bổ sung nào để xác minh thông tin bạn cung cấp.

b. Khi bạn đăng nhập để sử dụng các nền tảng của chúng tôi thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản Mạng Xã hội hoặc sử dụng bất kỳ tính năng mạng xã hội nào của Minh Dương Academy, chúng tôi sẽ có quyền truy cập thông tin mà bạn đã cung cấp tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội theo các chính sách của họ. Chúng tôi cam kết quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa trên Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào.

4. Thu thập các dữ liệu khác

a. Tương tự như nhiều trang web và ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn sẽ tự động gửi một số thông tin, bao gồm dữ liệu liên quan đến bạn, được ghi lại bởi máy chủ web khi bạn tương tác với Nền tảng của chúng tôi. Các thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính hoặc thiết bị di động, loại trình duyệt, thông tin về thiết bị di động, mã định danh duy nhất của thiết bị (UDID hoặc MEID), địa chỉ trang web tham chiếu (nếu có), trang web hoặc ứng dụng mà bạn đã truy cập, thời điểm truy cập, và đôi khi “cookie” (có thể bị tắt thông qua cài đặt trình duyệt) để giúp trang web lưu giữ thông tin về lượt truy cập trước của bạn. Nếu bạn đăng nhập, những thông tin này có thể được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích gia tăng trải nghiệm người dùng.

b. Ứng dụng di động của chúng tôi có khả năng thu thập thông tin về vị trí của thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,… Thông tin này được thu thập và sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu, truyền các nội dung liên quan đến vị trí của bạn, hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của mình với người dùng khác như một phần của các dịch vụ mà các ứng dụng di động của chúng tôi cung cấp. Hầu hết các thiết bị di động cho phép bạn tắt tính năng cho phép chúng tôi thu thập thông tin vị trí thông qua cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách tắt tính năng này trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

5. Cookies

a. Đôi khi, chúng tôi sử dụng “cookie” hoặc các công cụ tương tự để cho phép chúng tôi và bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin. Điều này giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng và Dịch vụ của mình và phát triển các tính năng và dịch vụ mới. “Cookie” là những đoạn mã mà chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép chúng tôi nhận biết máy tính hoặc thiết bị của bạn, theo dõi khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi được truy cập, bao nhiêu người sử dụng, và theo dõi các hoạt động trong Các Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin từ cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên quan đến thông tin về lựa chọn của bạn về trang web bạn đã xem, các sản phẩm bạn đã thêm vào giỏ hàng, hoặc các trò chơi bạn đã tham gia. Thông tin này có thể được sử dụng để theo dõi giỏ hàng của bạn hoặc cung cấp nội dung dựa trên sở thích của bạn và theo dõi cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

b. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách điều chỉnh các cài đặt trong trình duyệt của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể không thể sử dụng được mọi tính năng của Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

6. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào?

6.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

a. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

b. Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

c. Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

d. Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

e. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của người khác;

f. Để nhận dạng và/hoặc xác minh;

g. Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

h. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

i. Để thiết lập liên hệ hoặc gửi thông báo cho bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, tin nhắn fax, email, thư, hoặc các phương tiện liên lạc khác nhằm quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc truyền đạt thông tin hành chính liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc liên hệ này có thể được thực hiện thông qua gửi thư bưu điện, tài liệu, hoặc thông báo cho bạn, có thể bao gồm tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định để cung cấp thông tin hoặc trên vỏ hoặc bao bì của gửi.

j. Để cho phép người dùng khác tương tác hoặc liên hệ với bạn thông qua nền tảng, bao gồm thông báo khi một người dùng khác gửi tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trên nền tảng.

k. Để thực hiện hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển, bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc tạo tính năng cho sản phẩm và dịch vụ, để hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cũng như trải nghiệm khách hàng của bạn.

l. Để cho phép quảng cáo, thực hiện các cuộc kiểm tra và khảo sát khác, kiểm tra và hiểu chi tiết về đối tượng tham gia khảo sát, cũng như đánh giá trải nghiệm của họ khi sử dụng dịch vụ của Minh Dương.

m. Gửi thông tin và tài liệu tiếp thị, quảng cáo, và promos sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các đối tác hoặc bên thứ ba mà chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết), bất kể chúng có tồn tại hiện tại hay trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký để không nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Thông tin liên hệ của bạn có thể được sử dụng để gửi thông tin từ chúng tôi hoặc các công ty liên quan;

n. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý, luật pháp hiện hành, và các yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

o. Tạo số liệu thống kê, nghiên cứu, báo cáo, và quản lý sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

p. Tiến hành quá trình tìm hiểu, xác minh, và các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) để tuân thủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể yêu cầu bởi pháp luật hoặc đã được áp dụng bởi chúng tôi;

q. Kiểm tra hoạt động và hiệu suất của Các Dịch Vụ hoặc của Tùng Lê Ads;

r. Ngăn chặn và điều tra bất kỳ hành vi gian lận, bất hợp pháp, hoặc sai trái nào, bao gồm cả việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

s. Để lưu trữ, tạo máy chủ, thực hiện sao lưu (bất kể nó có liên quan đến việc phục hồi sau thảm họa hoặc những mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

t. Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch liên quan đến Minh Dương Academy, bao gồm cả mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất, hoặc các hoạt động khác như thanh lý hoặc tài trợ, có thể liên quan đến Minh Dương như một bên tham gia hoặc liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Minh Dương Academy như một bên tham gia. Các giao dịch này cũng có thể kết hợp với sự tham gia của các tổ chức bên thứ ba khác.

u. Cho bất kỳ mục đích nào chúng tôi thông báo tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

6.2. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Đôi khi, những mục đích này có thể không được nêu rõ trong danh sách ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho bạn về những mục đích mới tại thời điểm cần xin sự cho phép, trừ khi việc xử lý dữ liệu là bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân hoặc theo quy định của luật.

7. Minh Dương Academy lưu trữ và bảo vệ thông tin khách hàng như thế nào

a. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật đa dạng và không ngừng nỗ lực để bảo vệ sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được an toàn lưu trữ sau những tường lửa bảo mật và chỉ được tiếp cận bởi một số nhân viên được cấp quyền đặc biệt để truy cập vào hệ thống của chúng tôi.

b. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định về bảo vệ dữ liệu và pháp luật hiện hành. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi sẽ xóa hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng (i) việc lưu trữ thông tin cá nhân không còn phục vụ mục đích thu thập ban đầu; (ii) việc lưu trữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh nào khác; và (iii) không có lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu trữ thông tin cá nhân đó. Nếu bạn ngừng sử dụng Nền tảng của chúng tôi hoặc quyền truy cập của bạn bị chấm dứt, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này và các yêu cầu pháp lý. Tùy thuộc vào yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có thể xóa thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

8. Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN MINH DƯƠNG
 • Trụ sở chính: Số 36, TDP số 15, đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Email: minhduongads@gmail.com
 • Điện thoại: 0948 206 246
 • Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN THƯƠNG